1990-kayri - Берингия – гонка Камчатки

1990-kayri